Uitvaartverzekering

De huidige uitvaarverzekeringen die wij vooropstellen zijn deze van Corona direct. Het verschil met andere verzekeringen, zoals een brandverzekering die u hopelijk nooit nodig zal hebben maar toch voor betaald, is dat u een uitvaartverzekering vroeg of laat moeten aanspreken in tegenstelling tot bvb een brandverzekering die u hopelijk nooit zal nodig hebben, maar waar u toch voor betaald.

Hieronder kan u de twee types verzekeringen bekijken die momenteel beschikbaar zijn meer in detail gaan bekijken. Zo hebben we de kapitaalsverzekering en de naturaverzekering.

Kapitaalsverzekering

Bij een kapitaalsverzekering (vb Corona, Lilas) keert de verzekeringsmaatschappij een vooraf bepaald, verzekerd bedrag uit. Daarmee wordt de begrafenisfactuur betaald; de verzekeraar bemoeit zich niet met de uitvaart zelf… Het is de familie die alles regelt met de uitvaartverzorger van hun keuze; ook komt de verzekeraar niet tussen omtrent het aantal rouwbrieven, de keuze van de uitvaartondernemer, de keuze van de rouwprentjes, de rouwmaaltijd, enz… De familie beslist alles zelf.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering echter meldt u het overlijden meteen bij de verzekeraar. Hier is het de verzekeringsmaatschappij die een uitvaartverzorger zal aanduiden om de uitvaart uit te voeren zoals beschreven in de polis. De contactpersoon van de familie is in dit geval niet de begrafenisondernemer, maar wel een consulent van de verzekeraar. Afwijkingen van de polisvoorwaarden kunnen enkel mits het betalen van een extra toeslag. Met andere woorden: een naturaverzekering is alleen interessant wanneer je, zoals in Nederland gebruikelijk is, een standaardpakketje wenst te regelen waarbij je weinig zeggenschap behoudt over wat er met de uitvoering zal gebeuren.

Het spreekt voor zich dat de Vlaamse benadering van een uitvaart geheel anders is dan de Nederlandse. Een uitvaart is hier geen 'standaardpakket' maar wel erg persoonlijk en 'à la carte'.

Uitvaartverzorging Scheldeland biedt u dan ook enkel de vrije kapitaalsverzekering aan.

Meer info: www.coronadirect.be