Lid van VARU

Uitvaartverzorging Scheldeland is lid van VARU, de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen. VARU is ontstaan uit de idee dat de uitvaartsector dreigt voorbij te gaan aan haar essentie. Als uitvaartondernemer is de essentie van je beroep om een leidende hand aan te bieden aan diegenen die een beroep doen op jouw beroepskennis en ervaring. Een leidende hand, of begeleidende hand. Dit wil niet zeggen alles van de families overnemen en zelf regelen naar goeddunken. Het is in de eerste plaats luisteren naar de wensen en deze trachten om te zetten in de uitvaart die voldoet aan de verwachtingen van de overledene en/of familieleden zonder hierdoor regels te overtreden. Regels die niet altijd blijk geven van inzicht en tijdsgeest maar waaraan men nu eenmaal gebonden is.

Waaraan moeten de aangesloten leden van de Raad voldoen?

  • Vakbekwaamheid - Alle aangesloten uitvaartondernemers zijn gediplomeerd. Zij zien erop toe dat ook hun personeel regelmatig bijgeschoold wordt.
  • Investeringsbeleid - Een belangrijk criterium is de mate waarin de uitvaartondernemer bereid is te investeren in kwaliteit. Er wordt veel nadruk gelegd op de beoordeling van zowel de technische voorzieningen als op de staat van onderhoud en inrichting van het rouwcentrum of funerarium. Ook de rouwauto's moeten aan kwaliteitseisen voldoen.
  • Kwaliteit - De aangesloten uitvaartbedrijven hebben zich, binnen de Raad, gebonden om binnen hun onderneming vorm te geven aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling in het denken ten aanzien van de wilsbeschikking.
  • Gedragsregels - Aangezien de aangesloten uitvaartondernemers collectief garant staan voor de kwaliteit van hun uitvaarten, kunnen nieuwe leden toetreden na acceptatie van onderstaande gedragsregels.

Meer info: www.varu.be

Omdat wij niet de indruk willen wekken dat wij “het warm water” hebben uitgevonden verwijzen wij u ook graag door naar de nagelnieuwe website van en door onze beroepsvereeniging opgericht : www.allesoveruitvaart.be

Hier vindt u actueel nieuws, opmerkelijke weetjes, rouwregisters en uitvoerig advies over uitvaartzorg.