Rouwjuwelen

Vaak is afscheid nemen het zwaarste wat er is in een mensensleven. Dan is het soms goed dat u nog iets tastbaars hebt om troost bij te vinden? Dit kan bijvoorbeeld een mooie foto zijn, een voorwerp waar de overledene waarde aan hechtte of een klein beetje as dat na de crematie voor u opzij werd gehouden. Er bestaan verscheidene manieren om deze as te bewaren, van mini-urnes (zowel machinaal als artisanaal vervaardigd), over fotokaders en theelichthouders met compartiment voor de as, tot rouwjuwelen.

Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden hierin te overlopen en te tonen.

Uiteraard wordt het bestelde product ook door ons gevuld met de as van uw overledene.