Nuttige links

http://nl.coronadirect.be/uitvaartverzekering
Corona Direct Uitvaartverzekeringen

http://www.westlede.be/
Westlede – informatie omtrent crematie

http://www.kruibeke.be
Gemeente Kruibeke – info gemeentediensten

http://www.geraardsbergen.be
Stad Geraardsbergen

http://www.varu.be/
Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen

ttp://wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/slachtofferhulp/centra.htm
Slachtofferhulp

http://www.rws.be/
Waardig sterven

http://www.allesoveruitvaart.be
Hier vindt u actueel nieuws, opmerkelijke weetjes, rouwregisters en uitvoerig advies over uitvaartzorg.

http://www.notaris.be
Info omtrent nalatenschap

http://www.zelfmoordpreventie.be
Centrum ter preventie van zelfmoord

http://www.werkgroepverder.be
Werkgroep voor nabestaanden van zelfdoding

http://www.ovok.be
Ouders van een overleden kind

http://www.in-de-wolken.nl
Kinderen en dood

http://www.palliatief.be
Portaalsite voor stervensbegeleiding

http://www.eterna.be/
Artisanale asurnen

Boeken i.v.m. overlijden, lijden en rouwen

Deze boeken zijn te koop bij:
Pascali (Pastoraal-Catechetisch-liturgisch-centrum van het bisdom Gent)
Nederpolder 16
9000 Gent
09 223 40 30

U kan ze ook online bestellen: pascali@kerknet.be

Kinderen helpen bij verlies

Van de auteur van meerdere best- en longsellers over het thema 'rouwen'. Van deze boeken werden tienduizenden exemplaren verkocht. Voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen.Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen.

Prijs: € 17.95

Leven met gemis
Johan Maes

Leven met gemis, een handboek voor hulpverleners, is een boek dat een grote leemte invult in ons taalgebied op het vlak van rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie. In het eerste deel ‘Een nieuwe visie op rouw’ worden oude rouwmythes ontsluierd en laat de auteur u kennismaken met een nieuw rouwparadigma. Ten slotte wordt stilgestaan bij de vraag naar de zin of onzin van onze rouwzorg de dag van vandaag.

Prijs: € 29.50

Meer boeken...